ელექტრონული ვიზის პორტალი

საქართველოში მოემგზავრებით მოკლევადიანი ვიზიტით?

დარეგისტრირდით

საქართველოში ჩამოსვლამდე მხოლოდ სამი ნაბიჯი დაგრჩათ:

1 შეიტანეთ განაცხადი ელექტრონულ ვიზაზე

2 გადაიხადეთ საფასური

3 მიიღეთ ელექტრონული ვიზა

დაინტერესდით?

დარეგისტრირდით